Välkommen till Sveriges Guidebyrå

Hållbar ledarskapsutveckling med naturen som arena

Hitta utbildningKlätterkurserKontakta oss

Företag och organisationer

Vårt mål är att ge utbildningar som har så stor relevans som möjligt i gruppens normala miljö och villkor. En utbildning med oss ska göra skillnad och ge effekt i er vanliga verksamhet. Outdoor-miljön som vi arbetar i är rik på metaforer som vi använder för att överföra kunskaper och erfarenheter till ert företag, organisation eller idrottslag.

Grupputveckling och ledarskap

Olika grupper har olika behov, det kan exempelvis röra sig om:

  • Skapa ett effektivt team
    En arbetsgrupp som vill bli effektivare och börja arbeta som ett team.
  • Utveckling av gruppdynamikEn fungerande grupp som vill bli ännu bättre och öka medvetenheten kring gruppdynamiska processer och hur man kan arbeta effektivt med dessa.
  • Konflikthantering
    En grupp som behöver hjälp med att lösa konflikter för att förebygga samarbetsproblem.
  • Ledarskap
    Ledarskapsutbildning för ledare på alla nivåer.

Vi gör alltid individuella upplägg anpassade till just er grupp.

Med naturen som arena

Vi använder oss av verkliga situationer för att illustrera teoretiska resonemang. När en människa upplever en situation på riktigt skapas en djupare insikt och förståelse för hur man bäst kan agera såväl individuellt som i grupp. Genom utvecklande aktiviteter i naturen skapas ett erfarenhetsbaserat lärande – och tillsammans med reflektion är detta kraftfulla instrument för att utveckla såväl grupper som individer.

Aktiviteter utifrån era mål och förutsättningar

De aktiviteter som vi använder oss av är bland annat kajakpaddling, klättring, kanotpaddling och krävande strapatsövningar i naturen. Dessa aktiviteter förknippas oftast med rekreation men i vårt arbete använder vi dem som verkningsfulla redskap för att uppnå önskade resultat.

Vi förväntar oss att gruppen har engagemang och en vilja att förändra och lära sig nya saker i miljöer som kan vara nya och främmande. Vana av friluftsliv och idrott är inte nödvändigt men deltagarna bör vara inställda på att bli utmanade. Utbildningarna är designade att vara stimulerande och krävande på ett intellektuellt och mentalt plan – och ibland även fysiskt.

Aktiviteterna väljs alltid utifrån gruppens mål med utbildningen och med hänsyn till deltagarnas förutsättningar.