Välkommen till Sveriges Guidebyrå

Hållbar ledarskapsutveckling med naturen som arena

Hitta utbildningKlätterkurserKontakta oss

Utbildning för skolor

Vi bedriver undervisning och kurser för gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor och universitet i Sverige och på olika platser i Europa. Vårt fokus ligger på outdoor-området där vi bland annat erbjuder ledarskapsutveckling, färdighetsträning och prova på-upplevelser.  Söker ni en lärare under en kortare period inom ämnet idrott och hälsa alternativt naturbruksprogrammets kurser kan vi stötta även inom detta. Vi har lärarbehörighet och är väl förtrogna med styrdokument, examinationer och betygssättning.

Vi har under lång tid arbetat med akademisk utbildning och har under de senaste åren utvecklat flera kurser inom ledarskap, grupputveckling och friluftssäkerhet vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Innehåll i linje med era kursmål

Beroende på skolform och kurs så skapar vi ett innehåll som ligger i linje med kursmål och era behov. Innehållet kan vara tematiskt, som till exempel en kurs i klättring eller paddling, eller helt följa de riktlinjer ni arbetar efter.

Vår styrka ligger i våra utbildningar med tematiskt innehåll under en sammanhängande period där vi holistiskt – med helhet och balans som utgångspunkt – behandlar ämnet. Detta arbetssätt har vi använt under många år och fått fina resultat med bestående upplevelse och eftertanke.