Välkommen till Sveriges Guidebyrå

Hållbar ledarskapsutveckling med naturen som arena

Hitta utbildningKlätterkurserKontakta oss

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på forskning som visar att man genom att flytta en grupp från den vanliga arbetsmiljön uppnår flera positiva effekter och skapar en situation som främjar utveckling. Upplevelsebaserad inlärning ute i naturen – i verkliga, utmanande situationer – bidrar till djupare förståelse för både enskild och gemensam utveckling. Arbetssättet är effektivt för både grupp- och ledarutveckling.

Skräddarsydda utbildningar efter era behov

Från er första kontakt med oss arbetar vi tillsammans i fyra faser:

  • BedömningTillsammans gör vi en sammanställning av er behovsbild varpå vi levererar en definition och rekommendation för utbildningens mål och omfattning.
  • PlaneringEfter den inledande bedömningen skapar vi en utbildning som passar de mål som gruppen satt upp. Här bestäms också var och när kursen ska genomföras.
  • UtförandeUtbildningen genomförs enligt de uppställda målen och inkluderar de moment av upplevelsebaserad inlärning/outdoor-aktiviteter som vi tillsammans valt ut och planerat.
  • Uppföljning (valbart)Om ni önskar en uppföljning en tid efter utbildningen har vi möjlighet att stämma av med såväl grupp som uppdragsgivare igen. Denna uppföljning rekommenderas för att säkerställa att de lärdomar som gjorts under kursen implementeras, vidhålls och tillämpas som en del av det dagliga arbetet.

Teori och praktik i effektiv kombination

Vi arbetar med vedertagna teorier i förening med aktuell forskning – på så sätt försäkrar vi oss om att vårt arbetssätt vilar på en solid vetenskaplig grund samtidigt som det är relevant och tillämpbart för våra kunder. Vi använder oss bland annat av Susan Wheelans teorier om grupputveckling, Will Schutz FIRO-modell av en grupps utvecklingsstadier och David Kolbs tankar om erfarenhetsbaserat lärande och lärstilar.

  Teoribeskrivning - Kolb's inlärningscirkel